Föreningens årsmöte, 2019
Kulturrummet, Vallentuna kulturhus
12 februari 2019, kl 19


Dagordning med bilaga kan du läsa här ->

Efter mötet följer årets konstlotteri med fina vinster. Läs mer >