Ordförande
Björn Schaerström
b.schaerstrom@gmail.com
070-546 46 49

Vice ordförande
Stig Rybrink

Sekreterare
Karin Hammarqvist
karin.hammarqvist@gmail.com
tel 070-6990490

Kassör
Monica Hollstrand
monica@hollstrand.com
tel 070-3424149

Ledamot
Magnus Bard

Suppleant
Åsa Svidén

Suppleant
Birgit Göransson

Inköpsgrupp
Stig Rybrink
Marie Sparr Larsson
Gun-Britt Sandström
Britt-Marie Heidmark

Utställningsgrupp
Magnus Bard
Marjatta Saastamoinen
Mats Nicklasson
Lennart Ålund

Valberedning
Lennart Hallsten
Bo Schylander
Eva Nicklasson

Revisor
Staffan Gantelius

Revisorssuppleant
Eva Ek Werndahl