Ordförande
Lennart Hallsten
lennart.hallsten@gmail.com
tel  072-22 16 511

Vice ordförande
Stig Rybrink

Sekreterare
Karin Hammarqvist
karin.hammarqvist@gmail.com
tel 070-6990490

Kassör
Monica Hollstrand
monica@hollstrand.com
tel 070-3424149

Ledamot
Magnus Bard

Suppleant
Åsa Svidén

Suppleant
Birgit Göransson

Inköpsgrupp
Stig Rybrink
Marie Sparr Larsson
Gun-Britt Sandström
Britt-Marie Heidmark

Utställningsgrupp
Magnus Bard
Julia Bergström
Mats Nicklasson
Lennart Ålund

Valberedning
Bo Schylander, ej sammankallande
Lennart Ström
Eva Nicklasson

Revisor
Staffan Gantelius

Revisorssuppleant
Eva Ek Werndahl