Vallentuna kommun
www.vallentuna.se/fritid-och-kultur/kultur
Kulturhuset, Allevägen 1, Vallentuna
08-587 850 00

Riksförbundet för Sveriges konstföreningar
www.sverigeskonstforeningar.nu

Konst i Roslagen
www.konstiroslagen.se/vallentuna

Ateljé Öga - Ram & design
Ramverkstad, galleri och butik i Vallentuna Centrum
10% på inramning för medlemmar i konstföreningen.
www.ateljeoga.se
Mörbyvägen 3, Vallentuna
070-387 81 68