Vallentuna konstförening – en kort historia och presentation


Vallentuna konstförening bildades 1974. Den drivande kraften vid föreningens start var Henrik Mathisen som var ordförande fram till 1983. Aktiv vid starten var också Stig Rybrink, nu föreningens vice ordförande.

Intresset för konst har varit stort i Vallentuna, inte minst beroende på att många välkända konstnärer bott och varit verksamma i kommunen, t ex KG Nilsson, Peter Tillberg, Jan Håfström, Göte Einerljung och Ulf Gripenholm. På 1990-talet hade närmare 30 professionella konstnärer sin verksamhet förlagd till Vallentuna.

Föreningen hade inledningsvis ett hundratal medlemmar. Antalet har sedan dess både ökat och minskat och 2022 hade föreningen 160 medlemmar.

Sedan starten har konstföreningen presenterat konstnärer som ”Månadens konstnär” för allmänheten. Det har under lång tid skett i anslutning till kommunens bibliotek i Vallentuna centrum, som i den s.k. Konstkuben i Kulturhuset. Tidigare skedde urvalet av utställare i samarbete med kommunens kulturförvaltning, men sedan 2016 har ansvaret mellan föreningen och kulturförvaltningen delats upp. Konstföreningen svarar nu ensamt för två utställningsperioder per år i Konstkuben, medan kulturförvaltningen ansvarar för merparten av utställningarna i denna lokal. I Folktandvårdens väntrum disponerar konstföreningen en ytterligare utställningsyta, där en ny konstnär presenteras varannan månad.

Den s.k. Amatörutställningen är ett annat populärt arrangemang som återkommit vartannat år. Den har möjliggjort för kommunens amatörartister att visa upp sig för allmänheten. För några har det varit en sporre till att gå vidare och etablera sig som konstnär. Den senaste utställningen, 2022, lockade 25 utställare som medverkade med 2-3 verk var.

Sedan ett par år har konstföreningen startat ett digitalt galleri, ”Galleri Vallentuna” på föreningens hemsida. Avsikten är att lyfta fram skickliga konstnärer med anknytning till Vallentuna. Varje år presenteras 2-3 konstnärer, och med tiden blir det förhoppningsvis en representativ samling av drivna och talangfulla konstnärer som verkat i Vallentuna.

Som i andra konstföreningar har programverksamheten bestått av ateljébesök, filmvisningar och föreläsningar liksom studiecirklar och guidade visningar av museiutställningar. Även heldags bussutflykter har genomförts till orter, byggnader och muséer utanför Stockholms närmaste omgivningar. De flesta aktiviteter har varit öppna oberoende av medlemskap, men ibland med reducerad deltagaravgift för medlemmar.

Ett givet lockbete för medlemskap är det årliga Medlemslotteriet med en vinst för var tionde medlem. Nära nog hela medlemsavgiften används till inköp av konst för dessa vinster. En särskild inköpsgrupp svarar för inköpen, som blivit mycket uppskattade.

1997 tog föreningens styrelse initiativ till att bilda ”Konst i Roslagen” i samarbete med konstföreningarna i Täby, Österåker, Vaxholm och Norrtälje. Därigenom kunde man träffa konstnärer som visade sina verk i egna ateljéer eller i samlingsutställningar, som i Vallentunas Kulturhus dit det kom flera hundra besökare detta år. Det praktiska ansvaret för arrangemanget har i huvudsak tagits över av de medverkande konstnärerna, varför det beslutats 2022 att ”Konst i Roslagen” ska ombildas och skötas av två konstnärsföreningar.

Föreningens interna information sker via täta mejlutskick av ”Medlemsnytt” till medlemmarna. Förutom att de egna arrangemangen ges tips om utställningar på museer och konsthallar i Stockholmstrakten, samt om andra begivenheter med konstanknytning.

Information presenteras också på konstföreningens hemsida www.vallentunakonstforening.se och i en uppdaterad sida med "Konsttips i grannskapet". Extern information publiceras också genom affischer och i lokaltidningar, samt i kommunens kulturkalender och på webbsidan ”Upplev Vallentuna”.

Du liksom alla andra kan bli medlem i Vallentuna konstförening. Det kan du bli genom att betala in årsavgiften, som är 300 kr, till plusgirokontot 81 59 31-1.

Mycket välkommen!