Om dataskyddsförordningen (GDPR) och Vallentuna konstförening


Du har antagligen hört talas om den nya EU-lagen för skydd av personuppgifter, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018. Lagen berör alla organisationer, även föreningar, varför vi nu från Vallentuna konstförening vill lämna följande information.

Du finns med i det medlemsregister som vi i konstföreningen har för våra medlemmar. Konstföreningen behöver ha ett medlemsregister för att kunna bedriva sin verksamhet. Ett syfte med registret är att du som medlem ska få information om aktuella aktiviteter som föreningen ordnar, bl. a. genom Vallentunapaletten. Andra syften är att du ska ha möjlighet att vinna en konstvinst vid det årliga medlemslotteriet vid årsmötet samt att vi i styrelsen ska kunna nå dig inför museibesök och andra aktiviteter som du anmält dig till.

De uppgifter vi har om dig är ditt namn, din hemadress, ditt medlemsnummer samt eventuellt din e-postadress och telefonnummer. För att avgöra om du ska få en extrachans att vinna en konstvinst vid kommande medlemslotteri har vi också uppgifter om du varit medlem under de senaste fem åren och vunnit någon vinst under dessa år. Du kan också finnas med på foton från arrangemang som föreningen visar för att berätta om sin verksamhet.

Så har det varit i föreningen under lång tid och vi i styrelsen kommer även i fortsättningen att använda medlemsuppgifterna enbart för vårt styrelsearbete och inte sälja dem vidare eller dela dem med andra. Den viktigaste förändringen är att vi i styrelsen nu kommer att vara mer noggranna med våra rutiner gällande medlemsuppgifterna, och att vi inte längre tillåter att medlemslotteriets priolistor lämnas i en brevlåda i utställningslokalen utan tillsyn. Uppgifter som inte längre behövs kommer att gallras bort. En annan förändring är att föreningen inför eventuell fotografering vid arrangemang informerar om detta och att foton inte publiceras med personer som har invändningar mot fotograferingen.

Du behöver inte göra något ifall du samtycker till att finnas med i föreningens medlemsregister så att du kan få del av konstföreningens information samt kunna delta i medlemslotteriet och i andra aktiviteter. Om du har frågor om hur vi i föreningen skyddar medlemsuppgifterna kan du kontakta mig, Lennart Hallsten, lennart.hallsten@gmail.com eller 072-22 16 511. Du kan också läsa om föreningens riktlinjer för hantering av personuppgifter på vår hemsida, www.vallentunakonstförening.se .

Ytterligare läsning om GDPR finns här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

För styrelsen i Vallentuna konstförening

Lennart Hallsten, ordf.