Årsmöte 2019


Årsmötet för verksamhetsåret 2018 hölls tisdagen den 12 februari 2019 i Kulturrummet, Vallentuna
kulturhus kl 19.

Förutom sedvanliga årsmötespunkter behandlades ett förslag om stadgeändring som avser att undvika onödig fördröjning av utdelning av vinster vid det årliga konstlotteriet.

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning 2018
Budgetförslag
Årsmötesprotokoll

Årsmöte 2018


Verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Budgetförslag
Årsmötesprotokoll

Årsmöte 2017


Verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Budgetförslag
Årsmötesprotokoll