Visning av ”Isaac Grünewald – Konst och teater” vid Waldemarsudde
29 september, 2022, kl 13-14, Waldemarsudde

Föredraget om utställningen ”Isaac Grünewald – Konst och teater” i Kulturrummet följs upp av en guidad visning av utställningen vid Waldemarsudde.
Guide är vår tidigare föredragshållare Carina Engelhardt Önne.

Konstföreningen har bokat en guidad visning för max 25 personer. Visningsavgiften är 100 kr för dem som betalat årets medlemsavgift och 125 kr för övriga.
Medlemmar har företräde. Minst 19 personer måste anmäla sig. Entré 140 kr/person tillkommer.
Anmälan senast den 22 september till info@vallentunakonstforening.se eller till Monica Hollstrand, tel. 070 – 342 41 49.
Anmälningsformuläret på vår hemsida går också att använda.
Visningsavgiften 100 kr (eller 125 kr) betalas till Pg 81 59 31-1 när du har fått bekräftelse från Monica per mejl eller telefon.
Observera att maxantalet snart kan vara nått så vänta inte för länge med din anmälan.