11 december – 16 januari 2022
Vernissage 11 december kl 13.00

Konstkuben, Vallentuna kulturhus

Dan Wirén är utbildad vid Konsthögskolan och har haft mängder av utställningar både i Sverige och utomlands. Han är representerad i samlingarna vid våra främsta konstmuseer och har också varit lärare vid Konstfack och Valand.

Så här beskriver Dan sitt både omsorgsfulla och öppna arbetssätt:

Några ord om mitt sätt att arbeta. Jag föreställer mig vissa föremåls beskaffenhet. En hare, ett rep, snäckskal, en svamp eller en spatserkäpp, vanliga enskilda objekt. Ofta sådant som först i efterhand verkar mer angeläget, ting inhämtade ur det perifera synfältet. Jag arbetar inte direkt inför motivet men närmar mig i minnet upprepade gånger, med många omtag. Något avlägset gör sig påmint. En plats, ett litet hus med de där föremålen.

Då jag börjat känns det som om jag ”öppnat” en bild. Det handlar inte om ett komplement till en berättelse, en illustration. Jag har inte heller någon särskild plan utan för in de olika objekten i bildens kammare. Jag vill få något att verka tungt och påtagligt därinne. En viktig påverkan är Japansk Noh-teater där den gudomliga tallen alltid står avbildad på scenens bakre vägg.

Jag är uppväxt i ett skogslandskap och bor numera nära resterna av en typisk Mälarnatur. Där står gamla knotiga furor på en brant sluttande strand. Då jag går genom strandskogen binder jag samman barndomens träd med dessa och Noh-trädet. Jag arbetar med pigment blandade med lim och vatten. Underlaget är olimmat papper som absorberar färgen snabbt, det drar bokstavligen färgen ur mina penslar. Jag tvingas vara öppen i relation till dess svar i materialet. Detta påverkar också relationen till idéerna. Plötsliga avvikelser från den ursprungliga planen vill jag välkomna.