Fr o m maj 2022
Stig Rybrink
Folktandvårdens väntrum, Tuna Torg 4, Vallentuna C

Stig Rybrink som är född 1938 i Landskrona är sedan 1974 bosatt i Vallentuna. Han har
förkovrat sig inom konstens värld bland annat på Gerlesborgsskolan och Folkuniversitetet samt i
Malham, England.
Han arbetar mest med koppargrafik, men även akvarellmålning och teckningar i tusch. Han är
medlem i Karbygrafikerna och vice ordförande i Vallentuna konstförening.
Stig har haft utställningar på många platser, bland annat på Landskrona museum, Råå museum
för fiske och sjöfart, Wendtholmens Kungsgård, Väsby konsthall, Akademiska sjukhuset och
flera samlingsutställningar.

Ni kan se fler av Stigs alster på hemsidan vallentunakonstforening.se under rubriken Digitalt konstgalleri.

Kontakt: email: 0851171941@telia.com