22 mars 2022, kl. 18.30-19.45
Kulturrummet, Vallentuna kulturhus

Föredrag i Kulturrummet i Vallentuna av Lena Eriksson från Nationalmuseum. Hundra år efter ”det glada 20-talet” visas epoken i en storartad utställning. Genom föredraget förflyttas du bakåt i tiden via en parad av konst, konsthantverk, design, mode, fotografi, film och revy.

Epoken har kallats ”det glada 20-talet”. Världskrig och pandemi var över. Kreugerkraschen hade ännu inte inträffat. Men 1920-talet var motsättningarnas decennium. Spänningarna märktes inom såväl bildkonst och design, som film, fotokonst och dans, vilket Nationalmuseum sammanfattar i en storartad utställning.

Begreppet Swedish Grace myntades av den brittiske arkitekturkritikern Philip Morton Shand när han, efter ett besök på Stockholmsutställningen 1930, konstaterade att svenskarna hade lämnat den nationella graciösa elegans som de hade omhuldat under 1920-talet.

Nationalmuseum visar konst, design, film och mode från en brytningstid som lade grunden till det moderna samhället.

Swedish Grace