En allmän medlemsträff

Tid: Torsdagen 2 september kl. 15.00-17.30
Plats: Kulturhuset, Vallentuna C
Program och innehåll meddelas senare.

Eftersom föreningens årsmöte 2021 genomfördes med bara ett fåtal deltagare på grund av pandemirestriktionerna beslutades att årsmötet senare under året skulle kompletteras med en mer publik tillställning, en Sensommarträff. Inom styrelsen planeras för närvarande var, när och hur denna träff ska genomföras, eventuellt kommer den att ske utomhus. Tanken med träffen är att den ska ge medlemmarna möjlighet att under trevliga former träffas och diskutera gemensamma angelägenheter samt att erbjuda enklare förtäring, lotterier, m.m., sånt som inte fick plats vid årsmötet. Vidtalade kandidater till valberedningen kan även väljas in.