Swedish Grace


FULLTECKNAT

Vill du stå med på en reservlista, kontakta oss på info@vallentunakonstforening.se.

Torsdag 7 april, kl. 13-14, Nationalmuseum 

Vi välkomnas till Nationalmuseum där vi får en visning av utställningen ”Swedish grace – Konst och design i 1920-talets Sverige” med Lena Eriksson.

Max 20 deltagare.

Kostnaden för visningen blir 255 kr per person som du betalar till föreningen efter att din anmälan till visningen bekräftats av Monica Hollstrand.

Antagning till visningen sker efter principen ”först till kvarn” men medlemmar som betalat årets medlemsavgift har företräde.

I totalkostnaden ingår entréavgift till utställningen på 130 kr och visningsavgift på 125 kr. 

Senast den 3 april ska anmälan ha inkommit till Vallentuna konstförening. Anmälan skickas till info@vallentunakonstforening.se eller meddelas till Monica Hollstrand, tel. 070 – 342 41 49. Anmälningsformuläret på vår hemsida kan också användas.