Tisdag 14 juni, Moderna muséet kl 13.00-14.00

Vi har ordnat en visning vid Moderna muséet av utställningen ”Svenska förvärv 2021” med intendenten och curatorn för utställningen Asrin Haidari. Uppgifter om kostnader och anmälan kommer inom kort.

Svenska förvärv