INSTÄLLD 
Guidad visning av ”Svenska förvärv – Tändstickor” 

Tisdag den 14 juni kl. 13.00. Visningsavgift (men ingen entréavgift).
Moderna muséet 

Föredraget om utställningen ”Svenska förvärv – 2021” med Asrin Haidari i Kulturrummet följs upp av en guidad visning av utställningen vid Moderna muséet.
Guide är även nu intendenten och curatorn Asrin Haidari.
 

I grupputställningen ”Svenska förvärv – Tändstickor” möter du ett 40-tal konstverk som under 2021 köptes in till Moderna muséets samling. Verken har gemensamt att de visar på konstens kraft att tänja på gränser och rucka på hur vi ser på vår omgivning samt vad vi uppfattar som möjligt. 

Konstföreningen har bokat en guidad visning för max 30 personer. Visningsavgiften är 100 kr för dem som betalat årets medlemsavgift och 125 kr för övriga. Medlemmar har företräde. Minst 18 personer måste anmäla sig. 

Anmälan senast den 8 juni till info@vallentunakonstforening.se eller till Monica Hollstrand, tel. 070 – 342 41 49. Anmälningsformuläret på vår hemsida går också att använda. Visningsavgiften 100 kr (eller 125 kr) betalas till Pg 81 59 31-1 när du har fått bekräftelse från Monica per mejl eller telefon. 

Observera att maxantalet snart kan vara nått så vänta inte för länge med din anmälan. 


Gittan Jönsson, Drontheimer strasse 36a!, 2018 © Gittan Jönsson Foto: Tobias Fischer / Moderna Museet