Kära konstmedlem

Det gångna året har liknat en obehaglig och kuslig berg-och-dalbana. Under våren fick vi ställa in flera arrangemang, och konstvisningar har vi inte kunnat genomföra sedan november 2019. Sommaren kom sen med ljusglimtar och förhoppningar. Sammankomster i Kulturrummet som föreläsningar och filmvisningar kunde återupptas, men nu med en annalkande vinter hopas orosmolnen igen. Väntar nya smittvågor? Hur allvarliga blir de? Påverkas vår verksamhet? Vi får se och anpassa oss. En fördel är att vi nu skaffat oss viss erfarenhet av att hantera osäkerhet och att ha alternativplaner redo. Och som tidigare är vi fast beslutna att försöka tillvarata ditt och alla medlemmars konstintresse samt att se till att föreningen fortsatt är en attraktiv sammanslutning.
Nästa planerade arrangemang under 2022 är Vinstutställningen i Konstkuben den 5-15 februari och snart kan du se bilder på vinsterna på hemsidan. Därefter väntar ett sedvanligt årsmöte i Kulturrummet den 15 februari. Ett mini-årsmöte igen hoppas vi kunna slippa.
Som du antagligen vet pågår just nu Vinterutställningen i Konstkuben. För den som sökte lite lugn mitt i julmarknadslarmet i Vallentuna centrum den 11 december var det bara några steg till Konstkuben och en sällsam bildvärld på väggarna där. Konstnären Dan Wirén närvarade på vernissage den dagen och i ett samtal med Magnus Bard beskrev han för åhörarna sitt konstnärskap som du ser nedan. Bilderna, alla utförda i traditionell kinesisk tuschteknik, är målade med lätt och känsligt handlag såsom papperet kräver för att ge avsedd effekt. Arbetsprocessen är en blandning av precision, slump och öppenhet för ingivelsens penseldrag.

I motiven lyfter konstnären fram ting vi vanligen förbiser, ger dem ny mening och låter oss tolka och tänka fritt. Dan Wirén har tillbringat långa perioder i Kina för att lära sig konsten tuschmåleri, men den bildvärld han skapar är hans egen. Från de skira pappersarken lyser färgerna upp decembermörkret och man blir glad. Du fortfarande ta del av hans verk t.o.m. den 16 januari.
Slutligen kan vi meddela att kommunen nyligen tilldelade oss samma höga belopp i kulturbidrag för 2022 som för 2021: 20.000 kr. Det var glädjande och vi funderar nu på hur vi bäst kan använda dessa medel.
Vi tackar varmt för ditt förtroende under året och hoppas att vi snart träffas igen för att ta del av inspirerande konst.

Till dess, må väl och ha det bra!
Från Vallentuna konstförening genom Lennart Hallsten, ordf.