Onsdagen den 24 maj 2023 klockan 14.00- ca 16.00
Samling vid T-banans uppgång vid Sivert Lindholms tegelpelare. (T-bana Universitetet)

Vår guide Nina Weibull, som mellan 1986 och 2014 ensam ansvarade för Stockholms universitets konst, kommer att leda visningen som sker både utom- och inomhus vid Stockholms
universitet.

Vandringen går till Södra huset som rymmer ett donerat konstverk med en säregen bakgrundshistoria, därefter vidare till Arrhenius-huset, Accelerator och Aula Magna.
Vår guide har en gedigen kunskap om konsten på campus och mycket att berätta om tillkomsten av verken där. Hon välkomnar också dialog med oss som deltar i visningen.
Det blir en intressant vandring då vi får ta del av såväl byggnaders historia och arkitektur som skulpturer, konstverk och utsmyckningar.

Antagningen till visningen sker efter principen ”först till kvarn, men medlemmar som betalat årets medlemsavgift har företräde. Max 30 deltagare. Minst 20 deltagare krävs för att visningen
kan genomföras. Kostnad för visningen är 130 kr för medlemmar som betalat årets medlemsavgift övriga betalar 150 kr. Betalas till föreningens plusgiro 81 59 31-1 efter att din anmälan till visningen har bekräftats av Monica Hollstrand. Sista anmälningsdag är måndagen den 15 maj.

Anmäl dig via formuläret på hemsidan eller skicka ett mejl till info@vallentunakonstforening.se . Du kan också anmäla dig genom att kontakta Monica Hollstrand. Tel: 070-342 41 49.

Anmälan till arrangemang

Torsdag 7/9, klockan 09.00 - ca 17.30