KONSTINRIKTAD VISNING PÅ RIKSDAGSHUSET
5 november,  kl 17.00-18.00   

En blåsig eftermiddag i början av november samlades ett trettiotal medlemmar för att göra ett besök i vårt vackra Riksdagshus. Efter en rigorös säkerhetskontroll välkomnades vi av vår trevliga och kunniga guide Sonja Lapington, som skulle lotsa oss runt i byggnaden. Det visade sig vara en, som hon sa, särskild utmaning då det var ovanligt många aktiviteter i huset, såsom partigruppsmöten, interpellationssvar, statsbesök, utskottsmöten mm. Byggnaden är i sig ett konstverk, och som exempel kan nämnas takkupolen där alla landskapvapen illustrerats.

Den vackra 57 kvadratmeter stora Riksväven ”Minnet av ett landskap” hänger sedan 1983 i Plenisalen och skapades av textilkonstnär Elisabet Hasselberg-Olsson från Täby. Den visade sig vara lite blekare än vad många föreställt sig, och det kunde eventuellt förklaras av belysningen och den gula färgen på väggarna.

Vi fick bland annat se porträtt och skulpturer på talmän och stadsministrar. Numera får de som porträtteras själva välja konstnär, vilket inte var möjligt tidigare. Vi fick lyssna till flera intressanta berättelser om konstverkens tillkomst.

I södra övergångsrummet finns en utställning på temat ”Att göra skillnad”. Konsten i övergångsrummet minner om behovet av medmänsklighet, då som nu.  Att människor kan göra skillnad vittnar de insatser som Raul Wallenberg, Harald Edelstam och Folke Bernadotte gjort. De finns alla avbildade, och i rummet finns också annan konst på samma tema. Nämnas kan ”Flykten”, en bildväv skapad av Eva Ek-Scheffer, som skildrar när den första båten med kurdiska flyktingar kom till Fårö på Gotland. Oljemålningen ”Nyplöjt” av Philip von Schantz skildrar det land flyktingarna kommer till.

Som särskild kuriosa fanns en teckning av vår egen Magnus Bard, i en samling teckningar med politiskt tema.

Visningen gav mersmak, då vi endast tagit del av en bråkdel av vad Riksdagshuset erbjuder. Vi välkomnades tillbaka i andra sammanhang.

Flykten: Eva Ek-Scheffer
Flykten: Eva Ek-Scheffer

    

Birgitta Dahl:Ulf Gripenholm
Birgitta Dahl:Ulf Gripenholm

 

Nyplöjt: Philip von Schantz
Nyplöjt: Philip von Schantz

 

Magnus Bard
Magnus Bard