Konst- och arkitekturpromenad vid Kungliga Tekniska Högskolan
12 september, 2018


En blåsig eftermiddag i september gjorde vi ett besök på KTH. Många Vallentunabor har passerat platsen på väg till eller från Roslagsbanan, men haft föga kännedom om alla
konstskatter som finns där.
Vid KTH:s entré tog vår guide Fredrik Liljeblad emot oss vid den ej fullbordade fontänen av Carl Milles. Fredrik är sedan tjugo år anställd vid KTH där han tidigare varit student.
Han lotsade oss runt under nästan två timmar på ett mycket inspirerande och kunnigt sätt. Vi fick initierade berättelser kring byggnaderna och konstverkens olika innebörd
och tillkomst. Många kända arkitekter och konstnärer har lämnat avtryck till eftervärlden.

KTH är som ett konstgalleri med verk av det tidiga 1900-talets främsta svenska konstnärer, alla utsedda av arkitekten Erik Lallerstedt. Byggnaderna för Kungliga Tekniska högskolan har en nyklassicistisk inriktning, och räknas som en av Lallerstedts främsta arkitektoniska insatser. Mellan 1907 och 1929 var han även professor på KTH.
Här finns många fristående skulpturer, reliefskulpturer och målningar på väggar och tak av Carl Milles, Axel Törneman, Ivar Johnsson. Carl Vilhelm Elmberg, Einar Forseth, Olle
Hjortzberg, Georg Pauli, Tore Strindberg, Hilding Linnqvist, och många fler.

Vi fick i huvudsak ta del av de äldre byggnaderna och dess konstverk, men vi fick också information om det nya biblioteket och den nya prisbelönade arkitekthögskolan.
Som extra kuriosa kan nämnas att vi fick gå upp i klocktornet varifrån Sveriges första officiella TV sändningar kablades ut 1954. Dåvarande studenten Hans Werthén hade
rest till USA för att studera televisionens framtidsmöjligheter, och ansåg att tiden var mogen att även i Sverige börja bearbeta olika sidor av televisionstekniken.

Det fulltecknade studiebesök var mycket uppskattat, och flera av oss fick inspiration att göra fler besök på egen hand.