Andreas Erikssons målning ”Stenbrottet” i Nya Karolinskas entréhall.
Foto: Karsten Thurfjell/SR

Guidad visning av konsten i Nya Karolinska

INSTÄLLD – Onsdag den 13 maj kl. 17-18, visningsavgift
Karolinska Universitetssjukhuset, Eugeniavägen 3, Solna

Vid byggandet av Nya Karolinska Sjukhuset har Stockholms Kulturförvaltning satsat 118 miljoner kronor på konst. Det är den enskilt största satsningen på offentlig konst i Sverige!

Drygt 50 konstnärer har involverats i projektet och 20 platsspecifika verk beställts. Flera konstverk är placerade i känsliga vårdmiljöer dit allmänheten inte har tillträde men många intressanta verk går att ta del av, inte minst Andreas Erikssons drygt 70 kvadratmeter stora oljemålning ”Stenbrottet”.

Konstföreningen har bokat en guidad visning av konsten onsdagen den 13 maj kl. 17. Deltagarantalet är begränsat till 20 personer. Visningsavgiften är 100 kr för dem som betalat årets
medlemsavgift och 150 kr för övriga. Medlemmar har företräde. Anmälan senast den 8 maj till info@vallentunakonstforening.se eller till Monica Hollstrand, tel. 070 – 342 41 49.
Anmälningsformuläret på vår hemsida www.vallentunakonstforening.se går också att använda.

Visningsavgiften 100 kr (eller 150 kr) betalas till Pg 81 59 31-1 när du har fått bekräftelse från Monica per mejl eller telefon. Observera att maxantalet snart kan vara nått så vänta inte för länge
med din anmälan. Om intresset för visningen är stort kan en ny visning bokas till hösten.