Lotte Laserstein

Lotte Laserstein, Jag och min modell, 1929/30
Foto: Lotte-Laserstein-Archi Krausse, Berlin
©Lotte Laserstein Courtesy of Agnews, London Bildupphovsrätt 2023

 

Föreläsning om Lotte Laserstein

Onsdagen den 15 november, 2023 klockan 18.30-20.00.
Kulturrummet, Vallentuna kulturhus.
Arrangemang i samarbete med Kultur Vallentuna. Fri entré. Ta gärna med vänner och bekanta.

Intendenten och författaren Ylva Hillström från Moderna muséet berättar om den tysk-svenska konstnären Lotte Laserstein (1898–1993) och om utställningen ”Ett delat liv”, som presenteras
vid Moderna muséet. Laserstein var banbrytande och en av konstvärldens mest spännande återupptäckter.

Lotte Lasersteins konstnärliga karriär började i Berlin på 1920-talet. Efter att hon 1927 tagit examen vid Berlins konstakademi – som en av de första kvinnorna – lyckades hon snabbt göra
sig ett namn på stadens konstscen. Med personliga ateljéscener och porträtt av urbana, emanciperade kvinnor, fångade Laserstein en tidsanda. I Lasersteins verk finns en intim realism
som flätar samman målartradition med modern tematik. De målningar som skapades i Berlin, där Laserstein skildrar sin roll som konstnär och visar på de många sidorna hos Weimarrepublikens
moderna ”nya kvinna” – visar sig vara underligt dagsaktuella, särskilt mot bakgrund av pågående diskussioner kring genus och queerhet.

Den framgång som de tyska konstkritikerna tillskrev Lotte Laserstein på 1920-talet fick ett abrupt slut 1933, med nazisternas maktövertagande. Som judinna blev Laserstein alltmer utestängd från
det offentliga konstlivet. Tack vare en inbjudan till en utställning från Galerie Moderne i Stockholm, lyckades hon 1937 ta sig själv och några av sina viktigaste verk till Sverige, där hon
skulle komma att tillbringa största delen av sitt yrkesverksamma liv. I Sverige kunde Lotte Laserstein skapa sig en ny tillvaro som porträtt- och landskapsmålare.

Lotte Lasersteins beskrev sitt liv och sin karriär med orden ”Med räddningen till Sverige bröts mitt liv itu”. Denna delning har fått prägla utställningens struktur. Den första delen tillägnas
Lasersteins tid i Berlin; centrala verk skildras hennes konstnärliga början och första framgångar i Weimarrepubliken. Den andra delen uppmärksammar Lasersteins år i Sverige.