Föredrag ”Isaac Grünewald – Konst och teater”
20 september, 2022, kl. 18.30-19.45
Kulturrummet, Vallentuna kulturhus

Konstvetaren och intendenten Carina Engelhardt Önne kommer till Vallentuna och berättar om
Isaac Grünewalds liv och mångsidiga konstnärskap som visas vid en utställning vid
Waldemarsudde nu under hösten.

Grünewalds starka position i svenskt kulturliv lyfts fram mot
bakgrund av tidens samhällsutveckling, samt i förhållande till sociala kontakter och nätverk
nationellt och internationellt.

Vid utställningen presenteras måleri, förstudier till scenografier och
offentliga utsmyckningar, konsthantverk, design, illustrationer och film.