1700-talssalen i Nationalmuseum. Foto Anna Danielsson/Nationalmuseum.

11 november
kl 13-14

Visning av Nya Nationalmuseum.


Strax efter öppningen av Nya Nationalmuseum efter fem års restaurering besökte konstföreningen i november museet för guidning av den nyrenoverade byggnaden. Ett mycket omsorgsfullt och genomgripande arbete har utförts av över 50 yrkesgrupper och 3000 personer, allt till en kostnad av drygt 1,2 miljarder kr. Och publiktillströmningen har varit stor. Turligt nog kunde konstföreningens medlemmar slippa den långa kön som ringlade utanför muséet eftersom vi hade en bokad visning.  Vi blev en fulltecknad grupp på 28 personer som visades runt i byggnaden av en kunnig och engagerad guide som berättade om museibyggnadens förändringar.

Restaureringen kan verkligen kräva en guide eftersom många ändringar är osynliga. Exempelvis har under ljusgårdarnas golv omfattande el- och klimatinstallationer gömts och gammal puts har ersatts med akustikputs för en bättre ljudmiljö. Samma syfte har de nya jättelika glastaken över ljusgårdarna som inte bara ska låta ljuset flöda utan även ge bättre akustik. Andra förändringar är desto mer märkbara. De tidigare igensatta fönstren har bytts ut mot högteknologiska fönster som släpper in ljus utan att skada och medger många vyer ut mot staden. Nya färgsättningar av salarna har även genomförts, inspirerade av husets arkitekt Friedrich August Stülers ursprungsidéer för att framhäva konsten. Unika och rikt dekorerade 1800-talstak har också återställts till sin forna prakt.

Därtill har utställningsrummen blivit fler och fått ökad volym. En större publik kan nu tas emot samtidigt som betydligt fler konstverk visas. Samlingarna följer en tidslinje från 1500-talet och fram till nutid, där möbler och konsthantverk står sida vid sida med måleri och skulptur. De enskilda konstverken är naturligtvis fortfarande i centrum men en vidare bild av tidsepokerna växer fram. Utöver utställningslokalerna har en ny restaurang och ett kafé inretts liksom ateljéer för skapande verksamhet. Hissar har samlats i ett imponerande mässingsinklätt hisstorn i den södra ljusgården. Serviceplanet med förvaringsboxar och toaletter har expanderats ordentligt och nästan blivit förvirrande stort.

Detta och mycket annat fick vi höra om och bese. Överlag har de publika reaktionerna på renoveringen varit hänförda, inte minst gällande den skiftande färgsättningen av utställningsrummen. Det gällde också vår besöksgrupp. Enstaka pressröster har dock uttryckt tvivel om att ursprungsidéer alltid bör vara ett rättesnöre, och att verkens kvaliteter bättre kan komma till sin rätt på vita utställningsväggar. Vi får se hur våra uppfattningar om muséet och samlingarna utvecklas framöver när vi besöker muséet. Räkna med att du då knappast kommer att vara ensam. Från muséet hoppas man att antalet besökare ska uppgå till 800 000 personer under det första året.