BONNIER’s PORTRÄTTSAMLING

Ett härligt försommarbesök vid den Bonnierska porträttsamlingen

I slutet av maj besökte föreningen Nedre Manilla på Djurgården för att se den Bonnierska porträttsamlingen. Samlingen är unik. Den är ett koncentrat av synnerligen ansedda, svenska kulturpersoner under drygt 100 år, och samlingen rymmer drygt 300 författarporträtt av våra skickligaste bildkonstnärer. Samlingen utökas också kontinuerligt.

Vi blev en stor grupp på 38 besökare vid visningen, som genomfördes av en mycket kunnig och stimulerande guide med glimten i ögat. Vi visades runt i den praktfulla byggnaden alltifrån den äldsta delen, Stora salen, där bl. a. Richard Berghs fantastiska porträtt av Fröding hänger liksom Hanna Paulis mäktiga duk ”Vänner” med Ellen Key i centrum. Så småningom avslutades visningen i den yngsta delen av byggnaden, Galleriet, med de senaste porträtten. Besöket blev mycket lyckat, ett intryck som förstärktes av det sköna, promenadvänliga försommarvädret.