Årsmöte och medlemslotteri

16 februari 2021, kl 15.30 (föranmälan krävs, begränsat antal platser) 
Ljungvägen 49, Vallentuna
(på Monica Hollstrands coronaanpassade terrass)

Årsmötet 2021 kommer till följd av coronapandemin och de restriktioner som gäller för allmänna sammankomster att bli speciellt. Som framgått i julhälsningen till föreningens medlemmar har styrelsen beslutat att anordna ett årsmöte och medlemslotteri i februari i enlighet med stadgarna.

Det blir ett mini-årsmöte och medlemslotteri den 16 februari hemma hos Monica Hollstrand som har en rymlig terrass där dörrarna kommer att vara öppna. Högst 8 medlemmar kan närvara. Ett antal funktionärer från styrelse, arbetsgrupper och valberedning medverkar men 2-3 platser reserveras för intresserade medlemmar som inte är funktionärer och som anmäler vilja att medverka. Årsmötet kommer att begränsas till stadgeenliga punkter och direkt efter årsmötet genomförs medlemslotteriet som vanligt med ordinarie- och extrachansdragningar.

Vinnarna kontaktas dagen efter lottdragningen och vinsterna kan därefter hämtas vid Galleri Freja den 17-18 februari kl 15-17 (i undantagsfall lördag-söndag den 20-21 februari kl 12-16).

För att mildra och kompensera för mini-årsmötets demokratiska underskott avser vi också att ordna en allmän Föreningsträff utomhus under sensommaren under förutsättning att smittläget medger detta. Förhoppningen är att denna Föreningsträff kan ge givande diskussioner, trevlig samvaro med förtäring och ringlotterier som inte kan genomföras vid mini-årsmötet.

För att öka medlemmarnas inflytande på verksamheten under 2021 kommer styrelsen dessutom att presentera årsmöteshandlingarna tidigare än vanligt. Därigenom kan medlemmarna inkomma med väl underbyggda motioner till styrelsen 3 veckor före årsmötet. Vi kommer därför att lägga ut kallelse med preliminär dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse, revisorsberättelse och förslag, budget- och programförslag samt valberedningens förslag på hemsidan senast den 22 januari. Eventuellt inkomna motioner behandlas därefter av styrelsen och en kallelse med definitiv dagordning, inklusive förslag gällande inkomna motioner, kommer sedan att skickas ut till medlemmarna senast 2 veckor före mini-årsmötet som stadgarna föreskriver.

Styrelsen hoppas att medlemmar utanför funktionärskretsen är villiga att delta vid mini-årsmötet och fungera ungefär som notarius publicus vid lottdragningen. Ett sådant deltagande utgör ett verkligt stöd för föreningen. Om du vill medverka – anmäl dig senast den 27 januari till Lennart Hallsten, lennart.hallsten@gmail.com eller per telefon 072-22 16 511. Om det blir fler anmälda än antalet tillgängliga platser sker en lottning mellan de anmälda, varvid eventuella motionsställare har företräde. Svar om plats för deltagande lämnas senast den 2 februari till alla anmälda.

Information om årsmötet och medlemslotteriet kommer kort efteråt att presenteras i Vallentunapaletten och på hemsidan.