Välkommen till Årsmöte och medlemslotteri med 16 vinster.

Onsdagen den 14 februari 2024, klockans 19.00
Kulturrummet, Vallentuna kulturhus

Kallelse och förslag till dagordning skickas ut till medlemmar senast två veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar som förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, valberedningens förslag, ekonomisk redogörelse samt budget- och programförslag presenteras innan årsmötet på
hemsidan www.vallentunakonstforening.se under rubriken ”Om oss” / ”Årsmöten” / ”Årsmöte 2024”.

Förhoppningsvis är en stor andel av medlemslotteriets vinnare närvarande vid mötet och kan själva direkt efteråt ta hem sina konstvinster. Vinnare som inte är närvarande kontaktas följande dag av representanter för konstföreningen för att komma överens om när och hur vinsten ska
överlämnas.

Varmt välkomna till Årsmötet och medlemslotteriet!