15 februari 2022, kl 19.00
Kulturrummet, Vallentuna kulturhus

Årsmöte och medlemslotteri

Årsmötet och medlemslotteriet 2022 kommer att coronaanpassas för att begränsa nära kontakter mellan deltagare och följa de restriktioner som gäller för allmänna sammankomster. Alla deltagare måste sitta ner och deltagarna ska delas upp i sällskap om maximalt åtta personer. Det ska också vara minst en meter mellan sällskapen.

Till följd av kraven på sittande deltagare och de allmänna råden om att begränsa nära kontakter ändras arrangemanget på följande sätt:

  • Vinsterna i medlemslotteriet visas på filmduken i Kulturrummet
  • Inga ringlotter säljs
  • Ingen servering av förtäring sker

Som ersättning för dessa uteblivna inslag ordnas ett extra Föreningsmöte under sensommaren för att ge medlemmarna möjlighet att under trevliga former träffas och diskutera gemensamma angelägenheter med enklare förtäring, lotterier, m.m.

Medlemslotteriets vinnare kontaktas följande dag den 16 februari och vinsterna kan därefter hämtas vid Galleri Freja vid tidpunkter som bestäms senare.

Styrelsen presenterar årsmöteshandlingar tidigare än vanligt som underlättar för medlemmarna att inkomma med underbyggda motioner till styrelsen 3 veckor före årsmötet. Kallelse till årsmötet med preliminär dagordning skickas ut till medlemmarna senast den 20 januari samtidigt som verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse samt budget- och programförslag kan ses på hemsidan. Eventuellt inkomna motioner behandlas därefter av styrelsen och en kallelse med definitiv dagordning, inklusive förslag gällande inkomna motioner, kommer sedan att skickas ut till medlemmarna senast 2 veckor före årsmötet som stadgarna föreskriver.