Årets Vinterutställning ”Blindspår” med oljemålningar av Martin Jonsson

14 december 2019 – 26 januari 2020
Konstkuben, Vallentuna Kulturhus
Vernissage lördagen den 14 december kl 13.00

Till årets Vinterutställning har Vallentuna konstförening inbjudit konstnären Martin Jonsson. Martin, som bor och är verksam i Åkersberga, skapar med sina exakta oljemålningar en överväldigande och illusorisk bildvärld som väcker våra tankar och känslor av overklighet.

Verken har ofta en dramatisk surrealistisk karaktär, där ensamma människor kan möta hotande, upptornande moln eller befinna sig i drömlika, gåtfulla landskap. ”Människorna i mina målningar är ofta sysselsatta med omöjliga uppgifter eller fångade i absurda situationer.
”Jag vill med mina målningar skapa en stämning av förundran och mystik, att de ställer mer frågor än de besvarar” säger Martin.

Han har ställt ut vid många utställningar och ett par gånger vid Liljevalchs Vårsalong.


Referat från vernissage lördagen 14/12 2019.

Vinterutställningen ”Blindspår” – en riktig och välbesökt vernissage.
Årets Vinterutställning med Martin Jonssons utställning ”Blindspår” inleddes med en äkta
vernissage: Precis som under tidigt 1800-tal gav konstnären sina oljemålningar en sista
touch inför en nyfiken vernissagepublik. Som syns ovan fick Martin korrigera och snygga till
ett par målningar som ännu inte hade hunnit torka och som fått en del skönhetsfläckar under
transporten hit. Men det ordnade han säkert och galant som en talrik vernissagepublik kunde
konstatera.
Martin berättade om hur han inspirerats av gamla nederländska mästare och att han
vanligtvis bär på många idéer om vad han ska gestalta. Han kan därför ha ett 20-tal
målningar på gång samtidigt. Martins exakta oljemålningar har ofta en dramatisk surrealistisk
karaktär, där ensamma människor kan möta hotande, upptornande moln eller befinna sig i
drömlika landskap. ”Jag vill med mina målningar skapa en stämning av förundran och mystik,
att de ställer mer frågor än de besvarar” säger Martin. Vi var många på vernissagen som
fascinerades av Martins gåtfulla och fängslande måleri.
Utställningen pågår fram t.o.m. den 26 januari 2020.