– INSTÄLLD – Amatörutställningen 2021

8 – 22 maj 2021,
Utställningsrummet, Vallentuna Kulturhus

Vallentuna konstförening brukar ordna en Amatörutställning vartannat år och under maj månad kommer Amatörutställningen 2021 att äga rum.  Mer information om arrangemanget kommer att presenteras senare.